johnbronkhorst.nl                                   Privacy-verklaroing Welkom Home
Hengelsportvereniging Helpt Elkander
Stichting Apeldoorns Kanaal zet zich al jaren met ondersteuning van diverse andere partijen in voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. De plannen omvatten het beweegbaar maken van vaste bruggen, aanleg van nieuwe steigers en fiets- en wandelroutes langs het water om zo meer recreanten naar het gebied te trekken. Om grotere schepen de toegang tot het kanaal te kunnen verschaffen, zal er gebaggerd moeten worden. Het baggeren zal naar verwachting een zeer positieve bijdrage leveren aan de visstand, de biomassa zal namelijk toenemen. Hierdoor ontstaat een evenwichtigere samenhang in de visstand. Daarnaast zal door de vaarbewegingen een differentiatie ontstaan in de begroeiing van het water. Zo zal er vooral in de oeverzones een rijke vegetatie ontstaan die naar het midden toe afneemt. Deze variatie biedt ruimte voor zowel plantenminnende als niet-plantenminnende vissoorten. Het mag duidelijk zijn dat de visstand hierbij gebaat is. Helaas liggen de plannen momenteel onder druk. De Stichting Recreatie Wapenveld heeft op 30 augustus jl. een petitie geopend waarin iedereen zijn steun kan aangeven voor een bevaarbaar kanaal voor de recreatietoervaart en historische schepen. .
Archief/Uitgebreide informatie over de HSV Helpt Elkander
Kies hier welke richting u op wilt
Doelstellingen HSV Helpt Elkander Vissen toen en nu De vis en ik Vistechniek Eigen viswateren Vraag & Antwoord Foto's Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) Terugave Visvergunningen en -rechten Jeugd Erelid !!!Alle wedstrijduitslagen van 2012 t/m 2019!!! Home